Ösztöndíjak


A 2016. évi MMTT kongresszuson a ”legjobb bejelentett előadás” c. pályázat nyertesei az MMTT Vezetőségének közös döntése alapján:


Dakó Eszter és Dakó Sarolta


Az előadásokat az alábbi linkeken keresztül tekintheti meg:
 

Dakó Eszter: Melyik tápszert javasoljam a betegemnek? (dilemmák, lehetőségek és korlátok Magyarországon és Európában)

Dakó Sarolta: A maltruníció rizikójának önszűrése
 

A pályázat díja: 150.000 Ft.

-----------------------------------------

2017. évi kongresszusi támogatásra, tovább- képzésre felhasználható ösztöndíjra pályázatot hirdetünk idei kongresszusunkon is.


A 2017. évi MMTT kongresszuson elhangzó olyan előadással lehet pályázni, amelynek első szerzője 35 év alatti orvos, szakdolgozó, MMTT tag. A pályázat nyertese az MMTT vezetősége által legjobbnak tartott bejelentett előadás első szerzője.


Pályázat díja: 150.000 Ft.

Meghívó az MMTT 2016. évi kongresszusára

Meghívó az MMTT 2016. évi kongresszusára

A Magyar Mesterséges Táplálási Társaság szervezésében 2016. október 6-7-8-án kerül ...

Tovább
Meghívó az MMTT 2016. évi kongresszusára

Meghívó az MMTT 2016. évi kongresszusára

Mesterséges Táplálás 2013

Mesterséges Táplálás 2013

Beszámoló az MMTT 26. kongresszusáról

Beszámoló az MMTT 26. kongresszusáról

Meghívó az MMTT 2017. évi kongresszusára

Meghívó az MMTT 2017. évi kongresszusára


Rövidbél szindrómás betegek kezelése

 

Közép-kelet európai szimpózium
2016. november 18. Varsó

 

A bélelégtelen betegek otthoni parenterális táplálásában régiónkban a lengyel kollégák úttörő szerepet vállaltak. A működő vékonybél felület növekedését jelentősen befolyásoló glukagon-like peptid 2 (GLP-2) enterális hormon szintetikus, stabil gyógyszerváltozatát kifejlesztő SHIRE cég régiónkban tervezett piacbővítésének részeként nemzetközi szimpóziumot szervezett november 19-20-án Varsóban. A marketing rendezvény előtti napon a lengyel Mesterséges Táplálási Társaság otthoni parenterális táplálással kapcsolatos véleménycserére hívta a régió Mesterséges Táplálási Társaságait azzal a céllal, hogy a társaságok részvételével alakuljon egy nemzetközi munkacsoport a bélelégtelen betegek kezelésekor tapasztalatainak összegyűjtésére, hogy az ezekből levonható tanulságok segítsék a régió bélelégtelen betegeinek gyógyítását.

Erre a munkanapra kapott meghívást a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság is. A kerekasztal megbeszélés három előadással kezdődött. M. Kunecki, a Lodzban működő M.Pirogov Specialist Hospital Clinical Nutrition Unit munkatársa fél órában foglalta össze „Short bowel syndrom nowel therapies” címmel a bélelégtelen betegek terápiás lehetőségeit. Ezt követően J. Sobocki, a Varsói Egyetem Orvosi Karának Általános Sebészeti és Klinikai Táplálási Tanszékének munkatársa általánosságban beszélt „SBS syndrom” címmel, részletesen kitérve ennek kialakulásában és típusaiban a különböző sebészeti eljárásokra, illetve a rövidbél szindróma legyőzési lehetőségének sebészeti módszereit ismertette. L. Sobotka, a Prágai Károly Egyetem Hradec Kralove-ban működő orvosi karának 3. sz. Belklinikája professzora „Outcome-based approach to HPN in patients with SBS” címmel tartott előadást, és mutatott be többek között olyan édesanyát, aki mindkét gyermekét a több mint 18 éve tartó otthoni parenterális táplálása mellett hozta világra, és folyamatosan gondoskodni tud róluk.

A tanácskozás következő részében G.Kekstas (Vilnius University Hospital) a litván, F.Novak (4th Dept. of Internal Medicine Karoly Univ.Praha) a cseh Mesterséges Táplálási Társaság otthoni parenterális táplálás munkacsoportjának a nevében a cseh, M.Panisic (Perioperativ Nutrition, Clinic Gen.Ser Military Medical Academi, Belgrad) a szerb, L.Mirea (Anaest and Intensive Care Caroli Darile University of Gen.Medicine) a román, L.Gombosova (1. Dept of Medicine University of L.Pasteur Kosice) a szlovák, E.Tomsits és P.Tamási (MMTT Hungary) a magyar otthoni parenterális táplálás eddigi eredményeiről és tapasztalatairól számolt be. A régióban a lengyel kollegák már az 1990-es évektől alkalmaztak otthoni parenterális táplálást (OPT), és eddig közel 1000 ilyen beteget gondoztak. Csehországban 1995 óta működik az OPT, 2014-ig 465 ilyen felnőttet és 76 gyermeket tartanak nyilván. Regiszter rendszerük példaértékű. Adataik vannak a betegeknél lezajlott műtétekről, a maradék bélhosszról, az OPT szövődményeiről, a betegek személyes adatairól, egyéb betegségeikről, munkaképességükről, általános állapotukról, az alkalmazott OPT típusáról, a felhasznált készítményekről. Sem Romániában, sem Szerbiában nincs hivatalosan engedélyezett OPT, sőt, még otthoni enterális táplálás sem. Szerbiában viszont, a kórházi parenterális táplálást külön rovatban és teljességgel, a kimutatott költségek alapján finanszírozzák. A litván, szlovák, magyar OPT mind nagyságrendjében, mind nehézségeiben hasonló. Az OPT-s betegek 100 lakosra jutó arányában a magyar OPT kezeltek száma kb. kétszerese a litvánnak és a szlováknak. A homolog betegcsoporthoz kötött finanszírozás alakult ki Litvániában úgy, mint hazánkban is. Az OPT humánerőforrás igényét figyelembe vevő szervezett finanszírozás a régióban sehol nem megoldott. Speciális szakmai képzés és szakmai irányelv csak Csehországban van. Az egész régióban jellemző, hogy az OPT munkacsoportok egy-egy nagyon elkötelezett szakember köré tömörülnek, aki az adott országban az OPT meghonosítója csakúgy, mint az MMTT esetében dr. Sahin Péter főorvos úr, az MMTT tudományos titkára. A cseh és a lengyel társaságok OPT-vel kapcsolatos eredményes tevékenysége kb. 10 évvel előzte meg a régió többi országában a hasonló tevékenységet. Az OPT-ben elért eredményeink megelőzik közvetlen szomszédjaink (Ausztria adatait nem ismerve) hasonló tevékenységét.

Mind a hazai OPT minőségi ellátásához, mind a továbbfejlődéshez szükséges szakmailag megalapozott összehasonlíthatóságához nélkülözhetetlen egy jól működő regiszter rendszer kialakítása, és a 10 magyar OPT központ mindegyikének aktív tevékenysége. Az OPT terápiába befektetett munka összehasonlíthatósága, továbbá szükségessé tenné egy egységes, OPT napok számán alapuló nyilvántartást, valamint az OPT-be bevonható betegek/betegségek szempontjainak összehangolását. Az európai centrumok OPT-s betegei között – Angliát kivéve – meghatározó számú a tumoros betegek otthoni parenterális táplálása, amibe a hazai gyakorlattól eltérően jelentős arányban szerepel viszonylag rövid idejű, kizárólag a tumoros betegek végső életszakaszának minőségét javító OPT.

Szakmailag megalapozott OPT adatok rendszeres összehasonlítása, rendszeres tapasztalatcserén alapuló rövid és hosszabb távú célok kialakítása érdekében a régió országaiban működő OPT hálózatok közötti folyamatos munkakapcsolat volna kívánatos.

Dr. Tomsits Erika
az MMTT elnöke

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beszámoló az MMTT 26. kongresszusáról

 

"220 felett átértékeled magadban a világot..."
(Hatvani Emese, Jakab György, Pásztor László – Neoton familia)

 


Ha ősz, ha október, ha hideg, ködös, lehetőség szerint esős az idő akkor: Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Kongresszusa Mátraházán. Idén kivételesen napos idő köszöntött ránk. 2016 októberében a Társaság 26. kongresszusán jártunk. A társaság hagyományainak megfelelően a kétnapos kongresszust egy harmadik nap előzte meg, melyet továbbképzési napként, ez évben elsősorban dietetikusok számára hirdettek meg a kongresszus szervezői.


Az Európai Mesterséges Táplálási Társaság (ESPEN) 2016 augusztusában adta ki a már évek óta várt irányelveit a tumoros betegek tápláláshoz. Ezzel találkozott és került teljes összhangba a továbbképzési nap fő témája is a tumoros cachexia és sarcopénia kezelésnek lehetőségei. A hallgatóság megszokottnál aktívabb részvétele segítette és emelte hasznossá az általános táplálási újdonságokról szóló előadásokat.


A kongresszus programjában kiemelt helyet kapott egy a magyarországi táplálásterápiában tevékenyen részt vevő kollégát megtisztelő felkérés a „Varga Péter emlékelőadás” megtartására. Idén kiemelt figyelmet kapott és fokozott érdeklődés kísérte ezt az előadást, hiszen ez az előadó dr. Kálmán István volt. Hagyományokhoz híven kiemelt előadóként szerepelt Galló Nóra is, aki az előző kongresszuson, mint a legjobb 35 éven aluli előadó, díjazásban részesült.


Az ESPEN kongresszusán vett részt a Társaságtól elnyert és kapott anyagi támogatás segítségével. Színes és élvezetes előadásában mindenkinek elhozta az európai kongresszus hangulatát, beszámolt az európai társaság jövőbeli oktatási terveiről és a kongresszuson elhangzott újdonságokról.


A kongresszus kiemelt témái - a táplálásterápia minőségének értékelésére használható modern eljárások, a vaszkuláris neurológiai kórképek táplálásterápiája, az otthoni enteralis és parenteralis táplálás tapasztalatai – mellett külön gyógyszerészeti szekció adott helyt a táplálásterápia gyógyszerészi szemszögből való megközelítésére. A társaság vezetőségének szem előtt tartott célja hogy multidiszciplináris társaságként a magyar egészségügyben dolgozók, és nem csak orvosok, mind szélesebb körében segítse a táplálásterápia megismerését és művelését.


A kongresszuson 234-en vettek részt, dietetikus 40 fő, gyógyszerész 20 fő, szakdolgozó 17 fő, orvostanhallgató 10 fő valamint 92 orvos, 55 fő pedig cégképviselőként vett kongresszusunkon. Orvos részt vevők között volt gasztroenterológus, intenzív terápiás szakember, onkológus, sebész, gyermekgyógyász, neurológus is. Mind az orvosok (40pont), gyógyszerészek (36 pont) és szakdolgozók (16 pont) részére a kongresszus pontszerző, akkreditált.

Dr. Karen Freijer táplálásterápia gazdasági hatásait és mutatóit taglaló angol nyelvű előadása mellett 22 magyar felkért, rendszerbe foglalt előadás és 8 bejelentett előadás hangzott el. A társaság vezetői általuk előre meghatározott szempontok alapján egymástól függetlenül és titkosan pontozták a 35 év alatti előadókat.


A kongresszus végén a kiértékelt szavazatok alapján hirdették ki a díjazott előadót. A társaság pillanatnyi anyagi helyzete lehetővé tette két díjazott kiválasztását. Bár a díjazásban részesülők számának megduplázását a kongresszus előtt elhatározta a vezetőség és ezt a kongresszuson bejelentett meglepetésnek szánta, az élet játéka úgy hozta, hogy a két díjazott egy ikerpár lett: Dakó Eszter és Dakó Sarolta, így a Társaság által felajánlott díjat ők használhatják fel egy tetszőleges 2017 évi táplálással foglalkozó kongresszuson való részvételre.


Az elmúlt két vezetőségi ciklusban megkezdett változtatások és elindított törekvések hatására a kongresszus iránti érdeklődés a korábbi 60-70 fő helyett, az elmúlt öt évben fokozatos növekedéssel az idén 234 regisztrált résztvevős számával a jelentősebb hazai kongresszusok közé tudott felemelkedni. A kongresszusra regisztrálók számának emelkedése önmagában köszönet a kongresszus szervezői felé, valamint megerősíti őket abban, hogy van érdeklődés a táplálásterápia iránt és nem haszontalan erőn felüli teljesítményük és munkájuk a kongresszus létrehozásában.


A 2016-os kongresszus nagyszámú résztvevő ellenére meg tudott maradni hangulatát tekintve a baráti, összeszokott társaság összejövetelének. Az első alkalommal kongresszusi résztvevőként megjelenteket azonnal befogadta a társaság, maguk is egy perc alatt régi résztvevőnek érezhette magát. A kongresszus szokásosan túlfeszített programja érdemi időelcsúszások nélkül ment le, melyet követően az esti vacsorák során a hotel - tavalyihoz képest – jelentősen javított borkínálata is segített abban, hogy a résztvevők lazítsanak és feltöltődjenek. A bankett vacsorát méltó keretbe foglalta bevezetőként Karády Katalint felidéző magas színvonalú zenés előadás, és a vacsorát befejező élőzenés táncmulatság.


Dr. Csapó Zsolt

 

Az előadásokat megtekintheti az alábbi linkre kattintva:
http://mmtt.hu/mmtt-2016-evi-kongresszusa-eloadasok-20161006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 Kedves MMTT tagok!

 

Kérek minden MMTT tagot, aki eddig nem fizette be az éves tagdíját, tegye ezt meg!

Számlaszám: OTP Bank: 11709002-20520342-00000000

Tagdíj:

  • orvosnak tagdíj: 3000 Ft/év
  • nem orvosi tagdíj: 2000 Ft/év

Tisztelettel, köszönettel:
 

Dr. Sahin Péter
MMTT Titkár

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Jelentkezzen tagjaink közé!

 

  • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön már regisztrált tag az OLO.hu portálrendszer bármely más oldalán, abban az esetben Önnek nem kell újra regisztrálnia, hanem, felhasználóneve és jelszava megadásával azonnal elküldheti a társasági tagfelvételi kérelmét.
  • Amennyiben adatai időközben megváltoztak azokat a belépést követően az ’Adatmódosítás’ menüpontban változtathatja meg.
  • Amennyiben elfelejtette jelszavát kérjük, kattintson a jelszó emlékeztetőre.
  • Amennyiben portálrendszerünkben még nem regisztrált, kérjük, hogy a regisztrációhoz és a társasági tagfelvételhez kattintson ide.
  • Az olo regisztrációt követően, kérjük az mmtt.hu oldalon a Bejelentkezés menüpont Tagfelvételi kérelem oldalán, írja be az olo regisztráció során megadott felhasználónevét és jelszavát, valamint a Társaság Alapszabályát olvassa el és pipálja be itt. Ezt követően a Mehet gombra kattintva a rendszer elküldi a tagfelvételi igényét a Társaság számára.
  • Tagdíj:

   • orvosnak tagdíj: 3000 Ft/év
   • nem orvosi tagdíj: 2000 Ft/év
   • számlaszám: OTP Bank: 11709002-20520342-00000000
     
  • Amennyiben Ön nem rendelkezik orvosi végzettséggel, kérjük, az info@olo.hu címre küldött levélben jelezze nekünk tagfelvételi kérelmét.
  • A társasági tagfelvétel a Belépési Nyilatkozat visszaküldésével is kérhető. A Belépési Nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide. Kérjük a kitöltött nyilatkozatot szíveskedjék visszaküldeni Dr. Sahin Péter Tudományos titkár részére emailben a sahinp@vnet.hu címre.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FELHÍVÁS!


Az European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) tagszervezeteként a Magyar Mesterséges Táplálás Társaság (MMTT) is jogosult tagjainak az európai társaságban „Block-Membership”-et, azaz speciális társasági tagságot felajánlani.

A „Block membership” a tagszervezetek tagjainak kedvezményes ESPEN-tagsági díj fizetése mellett (egyéni orvosi tagdíj: 110 Euro/év, Block Membership 80 Euro/naptári év, de 1985 után [Junior] és 1951 előtt születettek [Senior] csak 30 Euro/év) teszi lehetővé a tagsággal járó kedvezmények (20% kedvezmény az ESPEN- kongresszusi és kedvezményes továbbképzési részvétel, a „Clinical Nutrition” folyóirat valamint az „ESPEN Newsletter” rendszeres megküldése, a honlap tagság számára fenntartott részeinek látogatása, pályázatokon való részvétel, stb.) igénybevételét.

Ezzel az ESPEN az egyes országok tagszervezeteiben tagsági díjat fizető szakemberek kettős tagságát támogatja. Ezért „Block Member”-ré csak a tagországi szervezet tagsági igazolásával és együttes bejelentésével válhat valaki.

Az MMTT valamennyi tagjának lehetővé teszi, s megszervezi a „Block Membership” tagsági viszonnyal történő csatlakozást az ESPEN-hez. Ennek folyamata a következő:

 

 • 1. Az MMTT hirdetés formájában a tagság tudomására hozza az ESPEN- „Block Membership” jellemzőit és az európai társasághoz ilyen módon történő csatlakozás feltételeit. A „Block Member” minden, az ESPEN egyéni tagját is megillető, fent már részletezett kedvezménnyel rendelkezik, de az európai Társaság ügyeiben történő szavazás és funkcióvállalás joga nem illeti meg, ezt a jogot a tagországi delegátus (Council Member) révén gyakorolhatja.
 • 2. Akik élni kívánnak e lehetőséggel, azok részére az MMTT a „Block Member”-ek listás bejelentését és az európai társasági tagdíjak begyűjtését, majd egyösszegű átutalását vállalja.
 • 3.A nemzeti tagszervezetnek a blokk-tagokat az ESPEN-hez határidőre be kell jelentenie. Ezért 2016. december 31-ig mindazok, akik „Block Membership”-et kívánnak szerezni, jelezzék szándékukat MMTT-hez, az MMTT és az ESPEN „Block Membership” adott évre vonatkozó tagdíjbefizetéséi kötelezettségének teljesítésével együtt. A hazai tagsági díjat a Társaság OTP-nél vezetett 11709002-20520342-00000000 számú számlájára kérjük forintban fizetni, az ESPEN tagságit pedig az MMTT HU65 1176 3093 1564 3887 00000000 számú euró számlájára várjuk euroban. SWIFT kód: OTPVHUHB. (A hazai tagsági díj 3.000 Ft orvosnak-gyógyszerésznek és 2.000 Ft minden más egészségügyi dolgozónak)

Kérjük a jelentkezéshez szükséges adatokat (név, titulus [prof., Dr., Ms., Mr.], szakmakategória [orvos, gyógyszerész, dietetikus, ápoló, stb.], születési idő, email cím, „user”-name, lakcím – vagy ahova a Clinical Nutrition lapot küldeni kérik – és telefonszám) a 2016. december 31-ig MMTT-hez (telessyist@vnet.hu vagy fax: 0628-504 061) szíveskedjenek eljuttatni.

Bíztatjuk tagjainkat és a Társaságunkhoz újonnan csatlakozókat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mely határon túli szakmai kitekintésre ad nagyobb lehetőséget.

Az ESPEN rendes egyéni fizető tagjává válni az ESPEN honlapján (www.espen.org) található útmutatás alapján lehetséges.